Vennootskapstudies van sielkundige veranderlikesSielkundige veranderlikes was die fokus van baie wetenskaplikes. Ons kyk na navorsing oor egpaarverhoudinge deur studies oor vennootskapstudies, referate oor wat seks bevredigend maak en saamwees. Ons eindig met die verslag oor die voordele van onbaatsugtigheid.

Vennootskapstudies

Huweliksvoordeel in subjektiewe welstand: oorsaaklike effek of ongemete heterogeniteit?

Verby tevredenheid: die rol van gehegtheid in huweliksfunksionering

Huwelik en geluk: Getuienis van Taiwan

Sosiale basislynteorie: die sosiale regulering van risiko en inspanning

'N Veilige hawe: 'n Perspektief van die gehegtheidsteorie oor ondersteuning en versorging in intieme verhoudings

Die noodlenigingsdinamiek in verbinding met aanhangsels

Die hoogte- en laagtepunte van liefde: kwaliteit van die verhouding van die romantiese verhouding matig of dit tyd met een se maat spandeer, voorspel wins of verliese in welstand

Huwelikstatus en persoonlike welstand: 'n literatuuroorsig

Invloed van 'n "warm kontak" ondersteuningsintervensie tussen getroude pare op ambulante bloeddruk, oksitosien, alfa amilase en kortisol

Assosiasies tussen patrone van seksuele inisiasie, seksuele vennootskappe en seksuele gesondheidsuitkomste van adolessensie tot vroeë volwassenheid

Seksuele aktiwiteit en seksuele tevredenheid onder ouer volwassenes in vier Europese lande

Hand uitsteek: sosiale regulering van die neurale reaksie op bedreiging

Getroud en geestesgesondheid word: 'n longitudinale studie van 'n groep jong volwassenes

Herkenning van huwelikstatus as 'n kontinuum van sosiale gehegtheid

Vroue se orgasme en seksuele bevrediging in seks en vrye seks: verhouding tussen sosio-seksualiteit en seksuele uitkomste in verskillende seksuele kontekste

Die aanhegtingsgedragstelsel in volwassenheid: aktivering, psigodinamika en interpersoonlike prosesse

Wat maak seks bevredigend?

Beskrywende ervarings en seksuele, versorgende aspekte van geknuffel tussen volwasse romantiese vennote

Die komponente van optimale seksualiteit: 'n portret van 'groot seks'

Hoë emosionele en seksuele tevredenheid onder vennote Kanadees in die middellewe: assosiasies met verhoudingseienskappe, seksuele aktiwiteit en kommunikasie, en gesondheid

Saak regtig saak? Die ondersoek na die verbande tussen ongeslagtelike gedrag van gades, seksuele frekwensie, seksuele tevredenheid en huwelikstevredenheid

Sielkundige veranderlikes in omgangstudies

Tevredenheid (seksuele, lewe, verhouding en geestesgesondheid) word direk geassosieer met penis-vaginale omgang, maar omgekeerd met ander frekwensies van seksuele gedrag.

Leeftyd depressie geskiedenis en seksuele funksie in vroue by midlife

Penis-vaginale omgang is beter: Bewyse Trump se ideologie

Die frekwensie van geslagsgemeenskap met penil-vaginale hou verband met beter bevrediging van die verhouding: 'n kommentaar op Hicks, McNulty, Meltzer en Olson

Veranderde bewussynstate hou verband met hoër seksuele responsiwiteit

Seksualiteit as 'n gesondheidsbevorderende faktor - teoretiese en kliniese oorwegings

Voordele van onselfsugtigheid

Veiligheidsgebaseerde verskille in aanrakinggedrag en die voordele daarvan

Maatskaplike ondersteuning kan voordeliger wees as om dit te ontvang: resultate van 'n voornemende studie van sterftes

Versorgingsgedrag hou verband met 'n verlaagde sterftesrisiko

Die "ek en jy" van geluk: ondersoek na die langtermynimpak van self- en ander-gefokusde geluk-verbeterende aktiwiteite