„Когато два елемента се доближат един до друг по такъв начин, че обхватът на това, което могат да постигнат заедно, далеч надхвърля общото на това, което биха могли да постигнат поотделно, те действат със Synergy.“

 

RL Wing

Какво е Synergy?

Изследователи на синергия

В продължение на хилядолетия различни традиции, много от тях подчертано полово позитивни, записани подходи към секса, които съветват съзнателно, внимателно култивиране на сексуална енергия за засилване и поддържане на интимните отношения, разширяване на информираността и подобряване на благополучието. 

Звучи интригуващо? Посетете Традиции за историческа информация, изследване за съответните констатации и  Първи стъпки за още. Или разгледайте нашия блог.

Изследователи на синергия