Fforwyr Synergy

Pleser partneriaeth

Dros y milenia, cofnododd amrywiol draddodiadau, llawer ohonynt yn benodol ryw-bositif, ymagweddau at ryw a oedd yn cynghori tyfu egni rhywiol yn ymwybodol ac yn ofalus i wella a chynnal perthnasoedd agos, ehangu ymwybyddiaeth a gwella lles.

Sain diddorol? Ymunwch â'n harchwiliad ...

Pan fydd dwy elfen yn agosáu at ei gilydd yn y fath fodd fel bod cwmpas yr hyn y gallant ei gyflawni gyda'i gilydd yn rhagori ar gyfanswm yr hyn y gallent ei gyflawni ar wahân, maent yn gweithredu gyda Synergy.
Adain RL

Synergedd - Y Llyfr

Dadlwythwch ddyfyniad o bennod 1 yn hollol rhad ac am ddim.

Mae gwneud cariad synergedd (“Synergy”) yn agwedd chwareus wahanol iawn i ryw mewn perthnasoedd agos, dull y gallwch chi a phartner ei wneud archwilio i weld a yw'n esgor ar fuddion.

Erthyglau o ddiddordeb