2004 Jan 3;328(7430):15.

Unge J1, De Geest S, Spirig R, Flepp M, Rickenbach M, Furrer H, Bernasconi E, Hirschel B, Telenti A, Vernazza P, Battegay M, Bucher HC; Schweizisk HIV-kohorteundersøgelsesgruppe.

1 Basel Institut for Klinisk Epidemiologi, Universitetshospitalet Basel, Hebelstrasse 10, Basel, CH-4031, Schweiz.

Abstrakt

MÅL:

At udforske sammenhængen mellem et stabilt partnerskab og klinisk resultat hos HIV-inficerede patienter, der modtager højaktiv antiretroviral terapi (HAART).

DESIGN:

Prospektiv kohorteundersøgelse af voksne med hiv (schweizisk hiv-kohorteundersøgelse).

INDSTILLING:

Syv ambulatorier i hele Schweiz.

DELTAGERE:

De 3736 patienter i kohorten, der startede HAART før 2002 (medianalder 36 år, 29% kvinder, medianopfølgning 3.6 år).

VIGTIGSTE FORHOLDSFORANSTALTNINGER:

Tid til AIDS eller død (primært endepunkt), død alene, stigninger i CD4-celletal på mindst 50 og 100 over baseline, optimal viral suppression (en viral belastning under 400 kopier/ml) og viral rebound.

RESULTATER:

Under opfølgningen rapporterede 2985 (80%) deltagere om et stabilt partnerskab ved mindst én lejlighed. Ved start af HAART rapporterede 52 % (545/1042) af deltagerne om et stabilt partnerskab; efter fem års opfølgning rapporterede 46 % (190/412) af deltagerne om et stabilt partnerskab. I en analyse stratificeret efter tidligere antiretroviral behandling og klinisk stadium ved start af HAART (US Centers for Disease Control and Prevention gruppe A, B eller C), var det justerede hazard ratio for progression til AIDS eller død 0.79 (95 % konfidensinterval 0.63 til 0.98) for deltagere med et stabilt partnerskab sammenlignet med dem uden. Justerede hazard ratios for andre endepunkter var 0.59 (0.44 til 0.79) for progression til død, 1.15 (1.06 til 1.24) for en stigning i CD4-celler på 100 tællinger/mikrol eller mere og 1.06 (0.98 til 1.14) for optimal viral suppression.

KONKLUSIONER:

Et stabilt partnerskab er forbundet med en langsommere progression til AIDS eller død hos HIV-inficerede patienter, der modtager HAART.