trang efter klimaks"Chaser" er det uformelle udtryk, der ofte bruges til at beskrive intense trang efter klimaks, der kan følge efter orgasme, umiddelbart eller måske den følgende dag. De opstår sandsynligvis fra neurokemiske ændringer naturligt udløst af klimaks.

Mænd, der opgiver online erotik (og dermed meget hyppigt klimaks), rapporterer ofte om ændringer i trangen efter klimaks. De siger, at intensiteten af ​​chaseren aftager med tiden, efterhånden som hjernen rebalancerer.

Daglig seksuel begær og dens indvirkning på næste dags ønske og adfærd i blandede sexpar

Gør Cyber ​​Pornography Brug Inventory-9 Scores Reflect Faktisk kompulsivitet i internetpornografi Brug? Undersøgelse af nedsættelsesindsatsens rolle

Testosteron og seksuel lyst hos raske kvinder og mænd