1. Introduktion

1.1 Disse vilkår og betingelser regulerer din brug af SynergyExplorers.org.

1.2 Ved at bruge vores websted, registrere dig på det, indsende materiale eller bruge nogen af ​​dets tjenester, accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud. Du accepterer også vores CookiepolitikVores Ansvarsfraskrivelse for medicinsk information, Og vores Politik privatliv. Derfor, hvis du er uenig i nogen af ​​disse elementer eller en del af dem, må du ikke bruge SynergyExplorers.org.

1.3 Hvis du registrerer dig på vores websted, indsender materiale til vores websted eller bruger nogen af ​​vores webstedstjenester, kan vi bede dig udtrykkeligt om at acceptere disse vilkår og betingelser og/eller Retningslinier.

1.4Â Â Â Du skal være mindst 18 år for at bruge SynergyExplorers.org; ved at bruge vores hjemmeside eller acceptere disse vilkår og betingelser, garanterer og repræsenterer du over for os, at du er mindst 18 år gammel.

1.5 SynergyExplorers.org bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside eller acceptere disse vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivs- og cookiespolitik.

2. Kredit

2.1 Â Â Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal.

3.1 Â Â Â Copyright (c) 2020 Synergy Explorers

3.2 Med forbehold af de udtrykkelige bestemmelser i disse vilkår og betingelser:

(a) vi sammen med vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i SynergyExplorers.org og materialet på SynergyExplorers.org; og

(b) Alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i SynergyExplorers.org og materialet på SynergyExplorers.org-webstedet er forbeholdt.

4. Licens til at bruge SynergyExplorers.org

4.1 Du kan:

(a) se sider fra SynergyExplorers.org i en webbrowser;

(b) Download sider fra SynergyExplorers.org til caching i en webbrowser;

(c) udskrive sider fra SynergyExplorers.org;

(d) Â Â Â streame lyd- og videofiler fra SynergyExplorers.org; og

(e) bruge SynergyExplorers.org-tjenester ved hjælp af en webbrowser,

underlagt de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser.

4.2Â Â Â Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i afsnit 4.1 eller de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, må du ikke downloade noget materiale fra SynergyExplorers.org eller gemme sådant materiale på din computer.

4.3 Du må kun bruge SynergyExplorers.org til dine egne personlige og forretningsmæssige formål, og du må ikke bruge SynergyExplorers.org til andre formål.

4.4Â Â Â Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i disse vilkår og betingelser, må du ikke redigere eller på anden måde ændre noget materiale på SynergyExplorers.org.

4.5 Medmindre du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder til materialet, må du ikke gøre noget af følgende uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Synergy Explorers:

(a) Â Â Â genudgive materiale fra SynergyExplorers.org (inklusive genudgivelse på et andet websted);

(b)Â Â Â sælge, leje eller underlicensere materiale fra vores hjemmeside; eller

(c) udnytte materiale fra vores hjemmeside til et kommercielt formål.

4.6 For at fremme diskussion og kommunikation om Synergy, forudsat at du ikke bryder nogen ophavsret, til ikke-kommercielle formål er du velkommen til at:

(a) Vis alt materiale fra vores hjemmeside offentligt; og

(b) videredistribuere materiale fra vores hjemmeside.

4.7 Vi forbeholder os retten til at begrænse adgangen til områder af vores hjemmeside, eller faktisk hele vores hjemmeside, efter vores skøn; du må ikke omgå eller omgå, eller forsøge at omgå eller omgå, nogen adgangsbegrænsningsforanstaltninger på vores hjemmeside.

5. Acceptabel brug

5.1 Du må ikke:

(a) Brug SynergyExplorers.org på nogen måde eller foretager enhver handling, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet eller forringelse af webstedets ydeevne, tilgængelighed eller tilgængelighed;

(b) bruge SynergyExplorers.org på enhver måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ethvert ulovligt, ulovligt, svigagtigt eller skadeligt formål eller aktivitet;

(c) Brug SynergyExplorers.org til at kopiere, gemme, hoste, transmittere, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere ethvert materiale, der består af (eller er knyttet til) spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetrykslogger , rootkit eller anden skadelig computersoftware;

(d) udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder uden begrænsning skrabning, datamining, dataudtræk og dataindsamling) på eller i relation til SynergyExplorers.org uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;

(e) få adgang til eller på anden måde interagere med SynergyExplorers.org ved hjælp af enhver robot, edderkop eller andre automatiserede midler;

(f) Â Â Â overtræde de direktiver, der er angivet i robots.txt-filen til SynergyExplorers.org; eller

(g) bruge data indsamlet fra SynergyExplorers.org til enhver direkte markedsføringsaktivitet (herunder uden begrænsning e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing og direct mailing).

5.2Â Â Â Du må ikke bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til at kontakte enkeltpersoner, virksomheder eller andre personer eller enheder.

5.3Â Â Â Du skal sikre, at alle de oplysninger, du giver os gennem SynergyExplorers.org, eller i relation til SynergyExplorers.org, er sande, nøjagtige, aktuelle, fuldstændige og ikke-misvisende.

6. Registrering og konti

6.1 Du må ikke tillade nogen anden person at bruge din konto til at få adgang til SynergyExplorers.org.

6.2 Du skal straks underrette os skriftligt, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto.

6.3 Du må ikke bruge nogen anden persons konto til at få adgang til SynergyExplorers.org, medmindre du har denne persons udtrykkelige tilladelse til at gøre det.

7. Bruger login detaljer

7.1 Hvis du tilmelder dig en konto på vores hjemmeside, er du ansvarlig for enhver aktivitet på vores hjemmeside, der opstår som følge af manglende at holde din adgangskode fortrolig, og du kan blive holdt ansvarlig for ethvert tab, der opstår som følge af en sådan fejl.

8. Afbestilling og suspension af konto

8.1 SynergyExplorers.org kan:

(a) suspendere din konto

(b) annullere din konto og / eller

(c) redigere dine kontooplysninger

til enhver tid efter eget skøn uden varsel eller forklaring.

8.2Â Â Â Du kan annullere din konto på SynergyExplorers.org, og hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte os.

9. Dit indhold: licens

9.1 Â Â I disse vilkår og betingelser betyder "dit indhold" alle værker og materialer (herunder uden begrænsning tekst, grafik, billeder, lydmateriale, videomateriale, audiovisuelt materiale, scripts, software og filer), som du indsender til os eller vores hjemmeside til opbevaring eller offentliggørelse på, behandling af eller transmission via vores hjemmeside.

9.2 Du giver os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit indhold i relation til SynergyExplorers.org og enhver efterfølgende hjemmeside.

9.3Â Â Â Du giver os ret til at underlicensere de rettigheder, der er licenseret i henhold til afsnit 9.2.

9.4 Du giver os ret til at anlægge sag for krænkelse af de rettigheder, der er licenseret i henhold til afsnit 9.2.

9.5Â Â Â Du giver hermed afkald på alle dine moralske rettigheder til dit indhold i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning; og du garanterer og repræsenterer, at alle andre moralske rettigheder til dit indhold er frafaldet i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

9.6Â Â Â Du kan redigere dit indhold i det omfang, det er tilladt, ved at bruge redigeringsfunktionaliteten, der er tilgængelig på SynergyExplorers.org. Kontakt os venligst, hvis du har brug for hjælp.

9.7 Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi slette, fjerne offentliggørelse eller hvis du på nogen måde bryder nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du har overtrådt disse vilkår og betingelser på nogen måde. redigere noget eller alt dit indhold.

10. Dit indhold: regler

10.1 Du garanterer og erklærer, at dit indhold vil overholde disse vilkår og betingelser.

10.2 Dit indhold må ikke være ulovligt eller ulovligt, må ikke krænke nogen persons juridiske rettigheder og må ikke være i stand til at give anledning til retslige skridt mod nogen person (i hvert tilfælde i enhver jurisdiktion og i henhold til gældende lov).

10.3 Dit indhold og brugen af ​​dit indhold af SynergyExplorers.org i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser må ikke:

(a) være injurierende eller ondsindet falsk

(b) være uanstændigt eller uanstændigt;

(c) krænke enhver ophavsret, moralsk rettighed, databaseret, varemærkeret, designret, rettighed ved aflevering eller anden intellektuel ejendomsret;

(d) krænker enhver ret til tillid, privatlivets fred eller ret i henhold til databeskyttelseslovgivningen

(e) udgør uagtsom rådgivning eller indeholder en uagtsom erklæring;

(f) Â Â Â udgøre en tilskyndelse til at begå en forbrydelse, tilbyde instruktioner til begåelse af en forbrydelse eller fremme kriminel aktivitet;

(g) være i foragt for enhver domstol eller i strid med enhver retskendelse

(h) være i strid med race eller religiøst had eller forskelsbehandling

(i) være blasfemisk;

(j)Â Â Â være i strid med officiel lovgivning om hemmeligheder;

(k) være i strid med en kontraktlig forpligtelse over for en person

(l)Â Â Â Â skildre vold;

(m) være pornografisk;

(n)Â Â Â bevidst være usand, falsk, unøjagtig eller vildledende;

(o) bestå af eller indeholde instruktioner, råd eller anden information, der kan handles efter og kan, hvis der handles på, forårsage sygdom, tilskadekomst eller død eller andet tab eller skader;

(p) udgør spam;

(q) Â Â Â være stødende, vildledende, svigagtig, truende, misbrugende, chikanerende, asocial, truende, hadefuld, diskriminerende eller inflammatorisk

(r) krænke SynergyExplorers.org Retningslinjer for forumEller

(s) forårsage irritation, besvær eller unødvendig angst for enhver person.

11. Begrænsede garantier

11.1 Synergy Explorers garanterer eller repræsenterer ikke:

(a) fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​oplysningerne offentliggjort på SynergyExplorers.org;

(b) at materialet på SynergyExplorers.org er opdateret; eller

(c) at SynergyExplorers.org eller enhver tjeneste på hjemmesiden forbliver tilgængelig.

11.2 Vi forbeholder os retten til at afbryde eller ændre nogen eller alle vores webstedstjenester og stoppe udgivelsen af ​​SynergyExplorers.org til enhver tid efter eget skøn uden varsel eller forklaring; og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, vil du ikke være berettiget til nogen kompensation eller anden betaling ved afbrydelse eller ændring af nogen hjemmesidetjenester, eller hvis vi stopper med at udgive SynergyExplorers.org.

11.3 I det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning og underlagt afsnit 12.1, udelukker vi alle repræsentationer og garantier, der er relateret til emnet for disse vilkår og betingelser, SynergyExplorers.org og dets brug.

12. Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

12.1 Intet i disse vilkår og betingelser vil:

(a) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed

(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for bedrageri eller svigagtig vildfarelse

(c) begrænse eventuelle forpligtelser på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller

(d) udelukke forpligtelser, der muligvis ikke udelukkes i henhold til gældende lov.

12.2 Begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er beskrevet i dette afsnit 12 og andre steder i disse vilkår og betingelser:

(a) er underlagt afsnit 12.1 og

(b) styrer alle forpligtelser, der opstår under disse vilkår og betingelser eller relateret til genstanden for disse vilkår og betingelser, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatningsret (herunder uagtsomhed) og for misligholdelse af lovpligtig pligt, medmindre det udtrykkeligt er bestemt andetsteds i disse vilkår og betingelser.

12.3 I det omfang SynergyExplorers.org og informationerne og tjenesterne på vores hjemmeside leveres gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

12.4 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med tab som følge af begivenheder eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol.

12.5 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med forretningstab, herunder (uden begrænsning) tab af eller skade på fortjeneste, indtægter, indtægter, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

12.6 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med tab eller korruption af data, database eller software.

12.7 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med noget specielt, indirekte eller følgeskab eller tab.

12.8 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse vores embedsmænds og ansattes personlige ansvar, og under hensyntagen til denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke personligt vil fremsætte krav mod vores embedsmænd, velgørenhedsrepræsentanter eller ansatte i forbindelse med tab, du lider i forbindelse med hjemmesiden eller disse vilkår og betingelser (dette vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke ansvaret for enheden med begrænset ansvar for vores embedsmænds, velgørende repræsentanters og ansattes handlinger og undladelser).

13. Brud på disse vilkår og betingelser

13.1 Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser på nogen måde, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du har overtrådt disse vilkår og betingelser på nogen måde, kan vi:

(a) Â Â Â sende dig en eller flere formelle advarsler (eller ej);

(b) Â Â Â midlertidigt suspendere din adgang til SynergyExplorers.org;

(c) Â Â Â permanent forbyde dig adgang til SynergyExplorers.org;

(d) Â Â Â blokere din IP-adresse fra at få adgang til SynergyExplorers.org;

(e) påbegynde retssager mod dig, uanset om det er for kontraktbrud eller andet; og/eller

(f) suspendere eller slette din konto på SynergyExplorers.org.

13.2 Skulle SynergyExplorers.org suspendere eller forbyde eller blokere din adgang til vores hjemmeside eller en del af vores hjemmeside, må du ikke foretage dig noget for at omgå en sådan suspendering eller forbud eller blokering (herunder uden begrænsning oprettelse og/eller brug af en anden konto).

14. Variation

14.1 Vi kan ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden.

14.2 De reviderede vilkår og betingelser gælder for brugen af ​​vores hjemmeside fra datoen for offentliggørelsen af ​​de reviderede vilkår og betingelser på hjemmesiden, og du giver hermed afkald på enhver ret, som du ellers måtte have til at blive underrettet om eller give dit samtykke til, ændringer af disse vilkår og betingelser.

14.3Â Hvis du har givet din udtrykkelige accept til disse vilkår og betingelser, vil vi bede om din udtrykkelige accept til enhver revision af disse vilkår og betingelser; og hvis du ikke giver din udtrykkelige accept af de reviderede vilkår og betingelser inden for den periode, som vi måtte specificere, vil vi deaktivere eller slette din konto på SynergyExplorers.org, og du skal stoppe med at bruge hjemmesiden.

15. Opgave

15.1 Du accepterer hermed, at vi kan overdrage, overføre, underkontraktere eller på anden måde håndtere vores rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

15.2 Du må ikke uden vores forudgående skriftlige samtykke overdrage, overføre, underkontraktere eller på anden måde håndtere nogen af ​​dine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

16. Adskillelighed

16.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser bestemmes af en domstol eller anden kompetent myndighed som ulovlig og / eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende.

16.2 Hvis en ulovlig og / eller ikke-håndhævelig bestemmelse i disse vilkår og betingelser ville være lovlig eller eksigibel, hvis en del af den blev slettet, anses den del for at være slettet, og resten af ​​bestemmelsen vil fortsat være i kraft.

17. Tredjeparts rettigheder

17.1 En kontrakt under disse vilkår og betingelser er til vores fordel og din fordel og er ikke beregnet til at drage fordel eller være eksigibel af nogen tredjepart.

17.2 Udøvelsen af ​​parternes rettigheder i henhold til en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser er ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.

18. Hele aftalen

18.1Â I henhold til afsnit 12.1 skal disse vilkår og betingelser, sammen med vores øvrige politikker og retningslinjer, udgøre hele aftalen mellem dig og os i forhold til din brug af SynergyExplorers.org og skal afløse alle tidligere aftaler mellem dig og os i relation til til din brug af vores hjemmeside.

19. Ret og jurisdiktion

19.1 Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med skotsk lovgivning.

19.2 Enhver tvist vedrørende disse vilkår og betingelser er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Skotland.

20. Vores detaljer

20.1 Synergy Explorers er en registreret velgørenhedsorganisation i Skotland (SC049660). Det er underlagt autoriteten af Office of the Scottish Charity Regulator, som kan findes på https://www.oscr.org.uk/.

20.2 Du kan kontakte os:

(a) med posten på 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Det Forenede Kongerige;

(b)Â Â Â eller e-mail, på contact@synergyexplorers.org.