«Όταν δύο στοιχεία πλησιάζουν το ένα το άλλο με τέτοιο τρόπο ώστε το εύρος αυτού που μπορούν να επιτύχουν μαζί υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο αυτών που θα μπορούσαν να επιτύχουν χωριστά, ενεργούν με τη Synergy».

 

Πτέρυγα RL

Τι είναι το Synergy;

Ερευνητές Synergy

Κατά τη διάρκεια των χιλιετιών, διάφορες παραδόσεις, πολλές από αυτές ξεκάθαρα θετικές σεξ, κατέγραψαν προσεγγίσεις για το σεξ που συμβούλευαν τη συνειδητή, προσεκτική καλλιέργεια σεξουαλικής ενέργειας για να ενισχύσουν και να διατηρήσουν στενές σχέσεις, να διευρύνουν την ευαισθητοποίηση και να βελτιώσουν την ευημερία. 

Ακούγεται ενδιαφέρον; Επίσκεψη Παραδόσεις για ιστορικές πληροφορίες, Έρευνα για σχετικά ευρήματα, και  Ξεκινήστε Τώρα για περισσότερα. Ή περιηγηθείτε στο δικό μας blog.

Ερευνητές Synergy