Is e Synergy Explorers Buidheann Corporra Carthannach na h-Alba àireamh SC049660. Chaidh a chlàradh le Oifis Riaghladair Carthannais na h-Alba air 8 Dàmhair, 2019. Gach bliadhna bidh an carthannas ag ullachadh cunntasan airson na bliadhna a’ crìochnachadh air 30 Ògmhios. Tha structar riaghlaidh aon-ìre aig bun-reachd Synergy Explorers, a’ toirt air buill a’ charthannais cuideachd buill a Bhùird. Tha am Prìomh Oifis clàraichte aig The Melting Pot, 15 Calton Road, Dùn Èideann EH8 8DL, An Rìoghachd Aonaichte. Faodar fios a chur chun charthannas air post-d aig [post-d fo dhìon].