"כששני אלמנטים ניגשים זה לזה בצורה כזו שהיקף מה שהם יכולים להשיג ביחד עולה בהרבה על סך כל מה שהם יכולים להשיג בנפרד, הם פועלים עם סינרגיה".

 

אגף ר.ל.

מהי סינרגיה?

חוקרי סינרגיה ידיים בלב

במהלך אלפי השנים, מסורות שונות, רבות מהן חיוביות למין באופן מובהק, רשמו גישות למין אשר יעצו בטיפוח מודע, זהיר של אנרגיה מינית כדי לשפר ולקיים קשרים אינטימיים, להרחיב את המודעות ולשפר את רווחתם. 

נשמע מסקרן? לְבַקֵר לורה למידע היסטורי, מחקר לממצאים רלוונטיים, ו  התחל לעוד. או עיין אצלנו בלוג.

חוקרי סינרגיה