„როდესაც ორი ელემენტი უახლოვდება ერთმანეთს ისე, რომ რისი მიღწევა შეუძლიათ მათ ერთად, ბევრად აღემატება ცალ-ცალკე რისი მიღწევას, ისინი მოქმედებენ სინერგიით“.

 

RL ფრთა

რა არის სინერგია?

სინერგიის მკვლევარები ხელები გულში

ათასწლეულების განმავლობაში, სხვადასხვა ტრადიციებმა, რომელთა უმეტესობამ აშკარად სქესობრივი კავშირი მიიღო, სექსისადმი მიდგმული მიდგომები აღინიშნა, რომლებიც სექსუალური ენერგიის შეგნებულ, ფრთხილად კულტივირებას ურჩევდნენ ინტიმური ურთიერთობების გაღრმავებასა და შენარჩუნებას, ცნობიერების გაფართოებასა და კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. 

ჟღერს დამაინტრიგებელი? ეწვიეთ ტრადიციები ისტორიული ინფორმაციისთვის, კვლევა შესაბამისი დასკვნებისთვის და  დაწყება მეტისთვის. ან დაათვალიერეთ ჩვენი დღიური.

სინერჯი გამომძიებლები