Глутаматтын түзүлүшүГлутамат - мээдеги эң көп кездешүүчү нейротрансмиттер. Бул иш жүзүндө ар бир негизги мээнин ишине катышат. Глутамат нейропластикада көрүнүктүү ролду ойнойт - мээнин окуу жана эс тутумун калыптандыруу үчүн убакыттын өтүшү менен нейрондор ортосундагы сигналды күчөтүп же басаңдатышы.

жаныбар

Медиальдык проптикалык аймактагы астроциттер эякуляциянын күтүү убакытын тажрыйбага жараша модада модуляциялайт.

Глутаматергиялык жуктуруу жыныстык жактан алсыраган эркек келемчектердин узак убакытка созулган жыныстык жолтоо болушуна катышат.