„Кога два елементи се приближуваат еден кон друг на таков начин што опсегот на она што можат да го постигнат заедно далеку го надминува вкупниот број на она што би можеле да го постигнат одделно, тие дејствуваат со Synergy.

 

РЛ крило

Што е синергија?

Синергија истражувачи

Во текот на милениумите, разни традиции, многу од нив јасно се позитивни, забележаа пристапи кон сексот кои советуваа свесно, внимателно одгледување на сексуална енергија за подобрување и одржување на интимни односи, проширување на свеста и подобрување на благосостојбата. 

Звучи интригантно? Посетете Традиции за историски информации, истражувања за релевантни наоди и  Започни повеќе. Или прелистајте го нашиот блог.

Синергија истражувачи