Синергија истражувачи

Задоволство од партнерство

Во текот на милениумите, разни традиции, многу од нив јасно се позитивни, забележаа пристапи кон сексот кои советуваа свесно, внимателно одгледување на сексуална енергија за подобрување и одржување на интимни односи, проширување на свеста и подобрување на благосостојбата.

Звучи интригирачки? Придружи се на нашето истражување ...

Кога два елемента се приближуваат едни на други на таков начин што обемот на она што тие можат да го постигнат заедно далеку го надминува вкупното од она што би можеле да го постигнат одделно, тие дејствуваат со Синергија.
РЛ крило

Написи од интерес


СИНЕРГИЈА - Книгата

Синергија - Книгата

Преземете извадок од поглавје 1 потполно бесплатно.

Синергија за mубов („Синергија“) е радикално различен, разигран пристап кон сексот во интимни односи, пристап што вие и партнерот можат да истражуваат за да видите дали тоа дава придобивки.