Ulasan: Interaksi perkahwinan yang kasar mempunyai kesan endokrinologi dan imunologi yang penting.

1998 May 1;840:656-63

Kiecolt-Glaser JK1, Glaser R, Cacioppo JT, Malarkey WB.

Abstrak

Sembilan puluh pasangan yang baru berkahwin (min umur = 25), dipilih berdasarkan kriteria kesihatan mental dan fizikal yang sangat ketat, telah dimasukkan ke unit penyelidikan hospital selama 24 jam untuk memberikan penilaian terperinci tentang tingkah laku penyelesaian konflik dan perubahan dalam autonomi, endokrin, dan fungsi imun. Di kalangan pengantin baru ini, tingkah laku negatif atau bermusuhan semasa konflik perkahwinan (dikodkan daripada interaksi yang dirakam video) dikaitkan dengan peningkatan tahap epinefrin, norepinefrin, hormon pertumbuhan, dan ACTH serta perubahan imunologi yang lebih besar dalam tempoh 24 jam berikutnya. Isteri menunjukkan perubahan fisiologi yang lebih besar dan lebih berterusan berkaitan konflik perkahwinan berbanding suami. Untuk menilai kebolehgeneralisasian perubahan fisiologi ini, paradigma makmal yang serupa digunakan dengan 31 pasangan yang lebih tua (min umur = 67) yang telah berkahwin secara purata 42 tahun. Selaras dengan data daripada pengantin baru, kedua-dua data endokrinologi dan imunologi menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkah laku negatif semasa konflik perkahwinan dalam pasangan yang lebih tua ini. Penemuan ini menunjukkan bahawa interaksi perkahwinan yang kasar mempunyai korelasi endokrinologi dan imunologi yang penting.

PDF keseluruhan kajian