Petikan:

Kajian ini menawarkan sokongan untuk hubungan sebab akibat antara bias persepsi dan perhatian terpilih pada jalan perkahwinan.

Jurnal Psikologi Keluarga

Vol. 14.1 (2000): 42.

Carrère, Sybil Buehlman, Kim T. Gottmann, John M. Coan, James A. Ruckstuhl, Lionel

Abstrak

Kajian membujur dengan 95 pasangan pengantin baru mengkaji kuasa Temubual Sejarah Lisan untuk meramalkan hubungan perkahwinan dan perceraian yang stabil. Analisis komponen utama temu bual dengan pasangan (Masa 1) mengenal pasti pembolehubah terpendam, ikatan perkahwinan yang dianggap, yang penting dalam meramalkan pasangan yang akan kekal berkahwin atau bercerai dalam tempoh 5 tahun pertama perkahwinan mereka. Analisis fungsi diskriminasi data sejarah lisan pengantin baru diramalkan, dengan ketepatan 87.4%, pasangan yang perkahwinannya kekal utuh atau putus pada titik pengumpulan data Time 2. Data sejarah lisan meramalkan dengan ketepatan 81% pasangan yang kekal berkahwin atau bercerai pada titik pengumpulan data Time 3. Kajian ini menawarkan sokongan untuk hubungan sebab akibat antara bias persepsi dan perhatian terpilih pada jalan perkahwinan.