(Kertas penuh)

2003 Aug;79(3):409-16.

Abstrak

Perkahwinan adalah hubungan utama bagi kebanyakan orang dewasa dan mempunyai kesan yang baik untuk kesihatan. Pada masa yang sama, perkahwinan yang bermasalah mempunyai akibat kesihatan yang negatif. Kajian ini menggariskan laluan fisiologi yang melaluinya hubungan perkahwinan mempengaruhi kesihatan berdasarkan model tekanan/sokongan sosial. Di samping itu, kami menyemak penemuan baru-baru ini yang menunjukkan bahawa perkahwinan yang tidak bahagia dikaitkan dengan morbiditi dan kematian. Kami kemudian beralih kepada kajian interaksi perkahwinan yang merangkumi penilaian laluan fisiologi yang melaluinya fungsi perkahwinan mempengaruhi kesihatan: sistem kardiovaskular, endokrin dan imun. Dalam kajian ini, tingkah laku negatif dan bermusuhan semasa perbincangan konflik perkahwinan adalah berkaitan dengan peningkatan dalam aktiviti kardiovaskular, perubahan dalam hormon yang berkaitan dengan tekanan, dan disregulasi fungsi imun. Menggunakan konsep baru-baru ini mengenai kesan fisiologi tekanan kronik, kami menggambarkan bagaimana perubahan fisiologi yang dikaitkan dengan fungsi perkahwinan dalam kajian ini mempunyai implikasi jangka panjang untuk hasil kesihatan. Akhir sekali, kami membincangkan implikasi masa depan penyelidikan semasa untuk memahami hubungan antara fungsi perkahwinan, fisiologi dan kesihatan.