1. Introducere

1.1 Acești termeni și condiții guvernează utilizarea dvs. de către SynergyExplorers.org.

1.2 Prin utilizarea site-ului nostru web, înregistrarea la acesta, trimiterea oricărui material sau utilizarea oricăruia dintre serviciile sale, acceptați integral acești termeni și condiții. De asemenea, sunteți de acord cu Politica de cookie-uri, Ne Renunțarea la informații medicale, Și ne Politica de confidentialitate. În consecință, dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste elemente sau cu oricare dintre acestea, nu trebuie să utilizați SynergyExplorers.org.

1.3 Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, trimiteți orice material pe site-ul nostru sau utilizați oricare dintre serviciile site-ului nostru web, vă putem cere să fiți de acord în mod expres cu acești termeni și condiții și / sau Instrucțiuni.

1.4 Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza SynergyExplorers.org; prin utilizarea site-ului nostru web sau de acord cu acești termeni și condiții, vă garantați și ne declarați că aveți cel puțin 18 ani.

1.5 SynergyExplorers.org folosește cookie-uri. Utilizând site-ul nostru web sau acceptând acești termeni și condiții, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate și cookie-uri.

2. Credit

2.1 Acest document a fost creat folosind un șablon de la SEQ Legal.

3. Notificare privind drepturile de autor

3.1 Copyright (c) 2020 Synergy Explorers

3.2 Sub rezerva dispozițiilor exprese ale acestor termeni și condiții:

(a) noi, împreună cu licențiatorii noștri, deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din SynergyExplorers.org și materialul de pe SynergyExplorers.org; și

(b) sunt rezervate toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din SynergyExplorers.org și materialul de pe site-ul SynergyExplorers.org.

4. Licență pentru a utiliza SynergyExplorers.org

4.1 Puteți:

(a) vizualizați paginile din SynergyExplorers.org într-un browser web;

(b) descărcați pagini de pe SynergyExplorers.org pentru stocarea în cache într-un browser web;

(c) tipărește pagini de pe SynergyExplorers.org;

(d) transmite în flux fișiere audio și video de la SynergyExplorers.org; și

(e) să utilizeze serviciile SynergyExplorers.org prin intermediul unui browser web,

sub rezerva celorlalte dispoziții ale acestor termeni și condiții.

4.2 Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de Secțiunea 4.1 sau de celelalte prevederi ale acestor termeni și condiții, nu trebuie să descărcați niciun material de pe SynergyExplorers.org sau să salvați astfel de materiale pe computerul dvs.

4.3 Puteți utiliza SynergyExplorers.org numai în scopuri personale și comerciale și nu trebuie să utilizați SynergyExplorers.org în alte scopuri.

4.4 Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de acești termeni și condiții, nu trebuie să editați sau să modificați altfel orice material de pe SynergyExplorers.org.

4.5 Cu excepția cazului în care dețineți sau controlați drepturile relevante asupra materialului, nu trebuie să faceți una dintre următoarele fără permisiunea explicită scrisă a Synergy Explorers:

(a) republicarea materialului de pe SynergyExplorers.org (inclusiv republicarea pe un alt site web);

(b) vinde, închiria sau sub-licența material de pe site-ul nostru web; sau

(c) să exploateze materialul de pe site-ul nostru web în scop comercial.

4.6 Pentru a promova discuțiile și comunicarea despre Synergy, cu condiția să nu recurgeți la niciun drept de autor, în scopuri necomerciale sunteți binevenit:

(a) să arate în public orice material de pe site-ul nostru web; și

(b) redistribuiți materialul de pe site-ul nostru web.

4.7 Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la zonele site-ului nostru web sau, într-adevăr, la întregul nostru site, la discreția noastră; nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți orice măsuri de restricționare a accesului pe site-ul nostru web.

5. utilizare acceptabilă

5.1 Nu trebuie:

(a) utilizați SynergyExplorers.org în orice mod sau întreprindeți orice acțiune care cauzează sau poate provoca daune site-ului web sau afectarea performanței, disponibilității sau accesibilității site-ului web;

(b) utilizați SynergyExplorers.org în orice mod ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare;

(c) utilizați SynergyExplorers.org pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus de computer, cal troian, vierme, înregistrator de taste, rootkit sau alte programe informatice dăunătoare;

(d) desfășoară orice activități sistematice sau automatizate de colectare a datelor (inclusiv fără limitare răzuirea, extragerea datelor, extragerea datelor și recoltarea datelor) pe sau în legătură cu SynergyExplorers.org fără consimțământul nostru scris și expres;

(e) să acceseze sau să interacționeze în alt mod cu SynergyExplorers.org utilizând orice robot, păianjen sau alte mijloace automatizate;

(f) încalcă directivele stabilite în fișierul robots.txt pentru SynergyExplorers.org; sau

(g) utilizați datele colectate de la SynergyExplorers.org pentru orice activitate de marketing direct (inclusiv, fără limitare, marketing prin e-mail, marketing prin SMS, telemarketing și expediere directă).

5.2 Nu trebuie să utilizați datele colectate de pe site-ul nostru web pentru a contacta persoane fizice, companii sau alte persoane sau entități.

5.3 Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin SynergyExplorers.org sau în legătură cu SynergyExplorers.org sunt adevărate, exacte, actuale, complete și care nu induc în eroare.

6. Înregistrare și conturi

6.1 Nu trebuie să permiteți altei persoane să vă utilizeze contul pentru a accesa SynergyExplorers.org.

6.2 Trebuie să ne anunțați în scris imediat dacă veți cunoaște orice utilizare neautorizată a contului dvs.

6.3 Nu trebuie să utilizați contul altei persoane pentru a accesa SynergyExplorers.org, cu excepția cazului în care aveți permisiunea expresă a persoanei respective pentru a face acest lucru.

7. Detalii de conectare a utilizatorului

7.1 Dacă vă înregistrați pentru un cont pe site-ul nostru web, sunteți responsabil pentru orice activitate de pe site-ul nostru care rezultă din lipsa păstrării confidențialității parolei și puteți fi responsabil pentru orice pierderi rezultate din acest eșec.

8. Anularea și suspendarea contului

8.1 SynergyExplorers.org poate:

(a) suspendați contul;

(b) anulați-vă contul; și / sau

(c) modificați detaliile contului dvs.,

oricând la discreția noastră, fără notificare sau explicație.

8.2 Puteți să vă anulați contul pe SynergyExplorers.org și, dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să ne contactați.

Conținutul dvs.: licență

9.1 În acești termeni și condiții, „conținutul dvs.” înseamnă toate lucrările și materialele (inclusiv fără limitare textul, grafica, imaginile, materialul audio, materialul video, materialul audio-vizual, scripturile, software-ul și fișierele) pe care ni le trimiteți nouă sau site-ul web pentru stocare sau publicare, prelucrare sau transmisie prin intermediul site-ului nostru web.

9.2 Ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără redevențe, de utilizare, reproducere, stocare, adaptare, publicare, traducere și distribuire a conținutului dvs. în legătură cu SynergyExplorers.org și orice site web succesor.

9.3 Ne acordați dreptul de a sub-licența drepturile licențiate în conformitate cu secțiunea 9.2.

9.4 Ne acordați dreptul de a iniția o acțiune pentru încălcarea drepturilor licențiate în conformitate cu secțiunea 9.2.

9.5 Prin prezenta renunțați la toate drepturile dvs. morale asupra conținutului dvs. în măsura maximă permisă de legea aplicabilă; și garantați și declarați că toate celelalte drepturi morale din conținutul dvs. au fost renunțate în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

9.6 Vă puteți edita conținutul în măsura permisă utilizând funcționalitatea de editare pusă la dispoziție pe SynergyExplorers.org. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de ajutor.

9.7 Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în temeiul acestor termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel orice prevedere a acestor termeni și condiții sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat în vreun fel acești termeni și condiții, putem șterge, anula publicarea sau editați orice sau tot conținutul dvs.

10. Conținutul dvs.: reguli

10.1 Garantați și declarați că conținutul dvs. va respecta acești termeni și condiții.

10.2 Conținutul dvs. nu trebuie să fie ilegal sau ilegal, să nu încalce drepturile legale ale oricărei persoane și să nu poată da naștere unei acțiuni judiciare împotriva oricărei persoane (în fiecare caz, în orice jurisdicție și în conformitate cu orice lege aplicabilă).

10.3 Conținutul dvs. și utilizarea conținutului dvs. de către SynergyExplorers.org în conformitate cu acești termeni și condiții, nu trebuie:

(a) să fie calomnios sau fals rău;

(b) să fie obscen sau indecent;

(c) încalcă orice drept de autor, drept moral, drept de bază de date, drept de marcă, drept de proiectare, drept de transfer sau alt drept de proprietate intelectuală;

(d) încalcă orice drept de încredere, dreptul la viață privată sau dreptul prevăzut de legislația privind protecția datelor;

(e) constituie un sfat neglijent sau conține orice declarație neglijentă;

(f) constituie o incitare la comiterea unei infracțiuni, oferă instrucțiuni pentru săvârșirea unei infracțiuni sau promovează o activitate infracțională;

(g) să fie în disprețul oricărei instanțe sau în încălcarea oricărei dispoziții judecătorești;

(h) să încalce legislația referitoare la ură rasială sau religioasă sau discriminare;

(i) să fie hulitor;

(j) să încalce legislația privind secretele oficiale;

(k) să încalce orice obligație contractuală datorată unei persoane;

(l) descrie violența;

(m) să fie pornografice;

(n) să fie în mod deliberat neadevărat, fals, inexact sau înșelător;

(o) constau din sau conțin instrucțiuni, sfaturi sau alte informații asupra cărora se poate acționa și care, dacă se acționează, pot provoca boli, vătămări corporale sau deces sau orice altă pierdere sau deteriorare;

(p) constituie spam;

(q) să fie jignitor, înșelător, fraudulos, amenințător, abuziv, hărțuitor, antisocial, amenințător, urăsc, discriminatoriu sau inflamator

(r) încalcă SynergyExplorers.org Orientări pentru forum; Sau

(s) provoacă enervare, neplăceri sau anxietate inutilă oricărei persoane.

11. Garanții limitate

11.1 Exploratorii Synergy nu garantează sau reprezintă:

(a) exhaustivitatea sau acuratețea informațiilor publicate pe SynergyExplorers.org;

(b) că materialul de pe SynergyExplorers.org este actualizat; sau

(c) că SynergyExplorers.org sau orice serviciu de pe site va rămâne disponibil.

11.2 Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau modifica oricare sau toate serviciile site-ului nostru web și de a opri publicarea SynergyExplorers.org, în orice moment, la propria noastră discreție, fără notificare sau explicație; și cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în acești termeni și condiții, nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată la întreruperea sau modificarea oricărui serviciu al site-ului web sau dacă oprim publicarea SynergyExplorers.org.

11.3 În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă și sub rezerva secțiunii 12.1, excludem toate declarațiile și garanțiile referitoare la obiectul acestor termeni și condiții, SynergyExplorers.org și utilizarea acestuia.

12. Limitări și excluderi de răspundere

12.1 Nimic din acești termeni și condiții nu va:

(a) limitează sau exclude orice răspundere pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență;

(b) limitează sau exclude orice răspundere pentru fraudă sau denaturare frauduloasă;

(c) limitează orice răspundere în orice mod care nu este permis în conformitate cu legislația aplicabilă; sau

(d) exclude orice răspundere care nu poate fi exclusă în conformitate cu legislația aplicabilă.

12.2 Limitările și excluderile de răspundere stabilite în această secțiune 12 și în alte părți ale acestor termeni și condiții:

(a) sunt supuse secțiunii 12.1; și

(b) guvernează toate obligațiile care decurg din acești termeni și condiții sau care se referă la obiectul acestor termeni și condiții, inclusiv responsabilitățile care decurg din contract, în mod delictual (inclusiv neglijență) și pentru încălcarea obligației legale, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în acești termeni și condiții.

12.3 În măsura în care SynergyExplorers.org și informațiile și serviciile de pe site-ul nostru web sunt furnizate gratuit, nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare de orice natură.

12.4 Nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la orice pierderi rezultate din orice eveniment sau evenimente dincolo de controlul nostru rezonabil.

12.5 Nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la pierderile de afaceri, inclusiv (fără limitare) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, veniturilor, utilizării, producției, economiilor anticipate, afacerilor, contractelor, oportunităților comerciale sau fondului comercial.

12.6 Nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la orice pierdere sau corupție a oricăror date, baze de date sau software.

12.7 Nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la orice pierdere sau daună specială, indirectă sau consecutivă.

12.8 Acceptați că avem un interes în limitarea răspunderii personale a ofițerilor și angajaților noștri și, având în vedere acest interes, recunoașteți că suntem o entitate cu răspundere limitată; sunteți de acord că nu veți aduce personal nicio reclamație împotriva ofițerilor, administratorilor de caritate sau angajaților noștri cu privire la orice pierderi pe care le suferiți în legătură cu site-ul web sau la acești termeni și condiții (acest lucru nu va limita sau va exclude, desigur, răspunderea entitatea cu răspundere limitată în sine pentru actele și omisiunile ofițerilor, administratorilor de caritate și angajaților noștri).

13. Încălcări ale acestor termeni și condiții

13.1 Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în baza acestor termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel acești termeni și condiții sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat în vreun fel acești termeni și condiții, putem:

(a) să vă trimită unul sau mai multe avertismente formale (sau nu);

(b) suspendați temporar accesul la SynergyExplorers.org;

(c) vă interzic permanent accesarea SynergyExplorers.org;

(d) blocați adresa IP de la accesarea SynergyExplorers.org;

(e) să inițieze acțiuni în justiție împotriva dvs., fie pentru încălcarea contractului sau altfel; și / sau

(f) suspendați sau ștergeți contul dvs. pe SynergyExplorers.org.

13.2 În cazul în care SynergyExplorers.org suspendă sau interzice sau blochează accesul dvs. la site-ul nostru web sau la o parte din site-ul nostru, nu trebuie să întreprindeți nicio acțiune pentru a evita această suspendare sau interdicție sau blocare (inclusiv fără limitare crearea și / sau utilizarea unui cont diferit).

14. Variația

14.1 Putem revizui din când în când acești termeni și condiții.

14.2 Termenii și condițiile revizuite se aplică utilizării site-ului nostru web de la data publicării termenilor și condițiilor revizuite pe site-ul web și renunțați la orice drept pe care altfel ar trebui să-l notificați sau să consimțiți la revizuiri. din acești termeni și condiții.

14.3 Dacă ați acordat expres acesti termeni și condiții, vă vom solicita acordul expres cu privire la orice revizuire a acestor termeni și condiții; și dacă nu vă dați acordul expres asupra termenilor și condițiilor revizuite în termenul pe care îl putem specifica, vă vom dezactiva sau șterge contul pe SynergyExplorers.org și trebuie să încetați să utilizați site-ul web.

15. Misiune

15.1 Sunteți de acord prin prezenta că putem atribui, transfera, subcontracta sau în alt mod să ne ocupăm de drepturile și / sau obligațiile noastre în baza acestor termeni și condiții.

15.2 Nu puteți, fără consimțământul nostru prealabil scris, să atribuiți, transferați, subcontractați sau să vă ocupați în vreun fel de drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești termeni și condiții.

16. Anulabilitate

16.1 Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este stabilită de către orice instanță sau altă autoritate competentă ca fiind ilegală și / sau inexecutabilă, celelalte dispoziții vor continua să fie în vigoare.

16.2 Dacă o prevedere ilegală și / sau imposibilă a acestor termeni și condiții ar fi legală sau executorie dacă o parte a acestuia ar fi ștearsă, acea parte va fi considerată ștearsă, iar restul dispoziției va continua să fie în vigoare.

17. Drepturile terților

17.1 Un contract în conformitate cu acești termeni și condiții este în beneficiul nostru și al dvs. și nu este destinat să beneficieze sau să fie executoriu de către nicio terță parte.

17.2 Exercitarea drepturilor părților în temeiul unui contract în conformitate cu acești termeni și condiții nu este supusă consimțământului niciunei terțe părți.

18. Acord complet

18.1 Sub rezerva secțiunii 12.1, acești termeni și condiții, împreună cu celelalte politici și îndrumări ale noastre, vor constitui întregul acord între dvs. și noi în legătură cu utilizarea dvs. de către SynergyExplorers.org și vor înlocui toate acordurile anterioare dintre dvs. și noi în legătură cu utilizarea dvs. de către site-ul nostru web.

19. Drept și jurisdicție

19.1 Acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea Scoției.

19.2 Orice litigii legate de acești termeni și condiții vor fi supuse jurisdicției neexclusive a instanțelor din Scoția.

20. Detaliile noastre

20.1 Synergy Explorers este o organizație caritabilă înregistrată în Scoția (SC049660). Acesta este supus autorității Office of the Scottish Charity Regulator, care poate fi găsită la https://www.oscr.org.uk/.

20.2 Ne puteti contacta:

(a) prin poștă, la 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Regatul Unit;

(b) sau prin e-mail, la contact@synergyexplorers.org.