Për të avancuar shkencën duke nxitur debatin rreth faktorëve që mund të ndikojnë në harmoninë e qëndrueshme midis partnerëve intim dhe për të zbatuar provat e prodhuara nga debati në çështjet morale dhe etike të ditës.