1. Paraqitje

1.1 Këto terma dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të SynergyExplorers.org.

1.2 Duke përdorur faqen tonë të internetit, duke u regjistruar me të, duke dorëzuar ndonjë material ose duke përdorur ndonjë nga shërbimet e saj, ju i pranoni këto terma dhe kushte plotësisht. Ju gjithashtu jeni dakord me tonat Politika Cookie, Tona Përgjegjësia për informacionin mjekësor, Dhe tonë Politika e privatësisë. Prandaj, nëse nuk pajtoheni me ndonjë prej këtyre artikujve ose ndonjë pjesë të tyre, nuk duhet të përdorni SynergyExplorers.org.

1.3 Nëse regjistroheni në faqen tonë të internetit, dorëzoni ndonjë material në faqen tonë të internetit ose përdorni ndonjë nga shërbimet tona të internetit, ne mund t'ju kërkojmë që ju të pajtoheni shprehimisht me këto terma dhe kushte dhe / ose udhëzime.

1.4 Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur SynergyExplorers.org; duke përdorur faqen tonë të internetit ose duke rënë dakord për këto terma dhe kushte, ju garantoni dhe përfaqësoni për ne se jeni të paktën 18 vjeç.

1.5 SynergyExplorers.org përdor cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit ose duke rënë dakord për këto terma dhe kushte, ju pranoni përdorimin tonë të cookies në përputhje me kushtet e privatësisë dhe politikën tonë të cookies.

2. kredi

2.1 Ky dokument është krijuar duke përdorur një model nga SEQ Legal.

3.1 E drejta e autorit (c) 2020 Synergy Explorers

3.2 Në varësi të dispozitave të shprehura të këtyre termave dhe kushteve:

(a) ne, së bashku me licensuesit tanë, zotërojmë dhe kontrollojmë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronës intelektuale në SynergyExplorers.org dhe materialin në SynergyExplorers.org; dhe

(b) të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronës intelektuale në SynergyExplorers.org dhe materiali në faqen e internetit të SynergyExplorers.org janë të rezervuara.

4. licencë për të përdorur SynergyExplorers.org

4.1 Ju mund të:

(a) shikoni faqet nga SynergyExplorers.org në një shfletues uebi;

(b) shkarkoni faqe nga SynergyExplorers.org për caching në një shfletues uebi;

(c) shtyp faqet nga SynergyExplorers.org;

(d) transmetoni skedarë audio dhe video nga SynergyExplorers.org; dhe

(e) përdor shërbimet e SynergyExplorers.org me anë të një shfletuesi në internet,

duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të këtyre termave dhe kushteve.

4.2 Përveç nëse lejohet shprehimisht nga Seksioni 4.1 ose dispozitat e tjera të këtyre termave dhe kushteve, ju nuk duhet të shkarkoni ndonjë material nga SynergyExplorers.org ose të ruani ndonjë material të tillë në kompjuterin tuaj.

4.3 Ju mund të përdorni SynergyExplorers.org vetëm për qëllimet tuaja personale dhe të biznesit, dhe nuk duhet të përdorni SynergyExplorers.org për ndonjë qëllim tjetër.

4.4 Përveç nëse lejohet shprehimisht nga këto terma dhe kushte, nuk duhet të ndryshoni ose modifikoni ndonjë material në SynergyExplorers.org.

4.5 Në qoftë se nuk zotëroni ose kontrolloni të drejtat përkatëse në material, nuk duhet të bëni ndonjë nga sa më poshtë pa leje me shkrim të qartë nga Synergy Explorers:

(a) ribotoni material nga SynergyExplorers.org (përfshirë republikimin në një faqe tjetër interneti);

(b) të shesë, marr me qira ose nën-licencë materiale nga faqja jonë e internetit; ose

(c) shfrytëzoni materialin nga faqja jonë e internetit për një qëllim tregtar.

4.6 Për të nxitur diskutimin dhe komunikimin në lidhje me Sinergjinë, me kusht që të mos shkelni të drejtat e autorit, për qëllime jo-komerciale ju jeni të mirëpritur:

(a) të tregojë çdo material nga faqja jonë në internet; dhe

(b) rishpërndani materialin nga faqja jonë e internetit.

4.7 Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar hyrjen në zonat e faqes sonë të internetit, ose në të vërtetë të gjithë faqen tonë të internetit, sipas gjykimit tonë; ju nuk duhet të anashkaloni ose anashkaloni, ose të përpiqeni të anashkaloni ose anashkaloni, çdo masë kufizimi të hyrjes në faqen tonë të internetit.

5. e përdorimit të pranueshëm

5.1 Ju nuk duhet të:

(a) përdorni SynergyExplorers.org në ndonjë mënyrë ose ndërmarrni ndonjë veprim që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëmtim të faqes në internet ose dëmtim të performancës, disponueshmërisë ose aksesit të faqes në internet;

(b) përdorni SynergyExplorers.org në çdo mënyrë që është e paligjshme, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme;

(c) përdorni SynergyExplorers.org për të kopjuar, ruajtur, pritur, transmetuar, dërguar, përdorur, botuar ose shpërndarë çdo material i cili përbëhet (ose është i lidhur me) nga ndonjë spyware, virus kompjuteri, kali i Trojës, krimb, prerësi i tasteve, rootkit ose softuer tjetër kompjuterik me qëllim të keq;

(d) të kryejë ndonjë aktivitet sistematik ose të automatizuar të mbledhjes së të dhënave (përfshirë pa kufizime skrapimin, minimin e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave dhe korrjen e të dhënave) në ose në lidhje me SynergyExplorers.org pa miratimin tonë të shprehur me shkrim;

(e) aksesoni ose ndërveproni ndryshe me SynergyExplorers.org duke përdorur ndonjë robot, merimangë ose mjete të tjera të automatizuara;

(f) shkel udhëzimet e përcaktuara në skedarin robots.txt për SynergyExplorers.org; ose

(g) përdorni të dhëna të mbledhura nga SynergyExplorers.org për çdo aktivitet të marketingut të drejtpërdrejtë (përfshirë pa kufizim marketing email, marketing SMS, tregtim me telema dhe postë direkte).

5.2 Ju nuk duhet të përdorni të dhëna të mbledhura nga faqja jonë e internetit për të kontaktuar individë, kompani ose persona të tjerë ose subjekte.

5.3 Ju duhet të siguroheni që i gjithë informacioni që na ofroni përmes SynergyExplorers.org, ose në lidhje me SynergyExplorers.org, është i vërtetë, i saktë, aktual, i plotë dhe jo-mashtrues.

6. Regjistrimi dhe llogaritë

6.1 Ju nuk duhet të lejoni asnjë person tjetër të përdorë llogarinë tuaj për të hyrë në SynergyExplorers.org.

6.2 Ju duhet të na njoftoni me shkrim menjëherë nëse bëheni të vetëdijshëm për ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

6.3 Ju nuk duhet të përdorni asnjë llogari të ndonjë personi tjetër për të hyrë në SynergyExplorers.org, përveç nëse keni lejen e shprehur të atij personi për ta bërë këtë.

7. Detajet e hyrjes së përdoruesit

7.1 Nëse regjistroheni për një llogari në faqen tonë të internetit, ju jeni përgjegjës për çdo aktivitet në faqen tonë të internetit që del nga çdo mos mbajtje konfidenciale e fjalëkalimit tuaj dhe mund të mbani përgjegjësi për humbjet që vijnë nga një dështim i tillë.

8. Anulimi dhe pezullimi i llogarisë

8.1 SynergyExplorers.org mund:

(a) pezulloni llogarinë tuaj;

(b) anuloni llogarinë tuaj; dhe / ose

(c) redaktoni detajet e llogarisë tuaj,

në çdo kohë në gjykimin tonë të vetëm pa ndonjë njoftim ose shpjegim.

8.2 Ju mund ta anuloni llogarinë tuaj në SynergyExplorers.org dhe nëse keni nevojë për ndihmë, ju lutemi na kontaktoni.

9. Përmbajtja juaj: licencë

9.1 Në këto terma dhe kushte, "përmbajtja juaj" nënkupton të gjitha punimet dhe materialet (përfshirë pa kufizim tekstin, grafikët, imazhet, materialin audio, materialin video, materialin audio-vizual, skenarët, softuerin dhe skedarët) që ju na paraqisni neve ose tanëve faqe interneti për ruajtje ose botim në, përpunimin nga, ose transmetimin përmes, faqen tonë të internetit.

9.2 Ju na jepni një licencë mbarëbotërore, të parevokueshme, jo-ekskluzive, pa të drejta mbretërore për të përdorur, riprodhuar, ruajtur, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen tuaj në lidhje me SynergyExplorers.org dhe çdo faqe në internet pasardhëse.

9.3 Ju na jepni të drejtën për të nën-licencuar të drejtat e licencuara sipas nenit 9.2.

9.4 Ju na jepni të drejtën për të ngritur një padi për shkelje të të drejtave të licencuara sipas nenit 9.2.

9.5 Ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat tuaja morale në përmbajtjen tuaj në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi; dhe ju garantoni dhe përfaqësoni që të gjitha të drejtat e tjera morale në përmbajtjen tuaj janë hequr në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi.

9.6 Ju mund të redaktoni përmbajtjen tuaj në masën e lejuar duke përdorur funksionalitetin e redaktimit të vendosur në SynergyExplorers.org. Ju lutemi na kontaktoni nëse keni nevojë për ndihmë.

9.7 Pa paragjykuar të drejtat tona të tjera nën këto terma dhe kushte, nëse shkelni ndonjë dispozitë të këtyre termave dhe kushteve në ndonjë mënyrë, ose nëse dyshojmë në mënyrë të arsyeshme që ju keni shkelur këto terma dhe kushte në ndonjë mënyrë, ne mund të fshijmë, ç'botojmë ose redaktoni ndonjë ose të gjithë përmbajtjen tuaj.

10. Përmbajtja juaj: rregulla

10.1 Ju garantoni dhe përfaqësoni që përmbajtja juaj do të jetë në përputhje me këto terma dhe kushte.

10.2 Përmbajtja juaj nuk duhet të jetë e paligjshme ose e paligjshme, nuk duhet të shkelë të drejtat ligjore të asnjë personi dhe nuk duhet të jetë e aftë të shkaktojë veprime ligjore kundër ndonjë personi (në secilin rast në ndonjë juridiksion dhe sipas ndonjë ligji në fuqi).

10.3 Përmbajtja juaj dhe përdorimi i përmbajtjes tuaj nga SynergyExplorers.org në përputhje me këto terma dhe kushte, nuk duhet të:

(a) të jetë shpifës ose me qëllim të keq të rremë;

(b) të jetë i turpshëm ose i pahijshëm;

(c) shkel të drejtën e kopjimit, të drejtën morale, të drejtën e bazës së të dhënave, të drejtën e markës tregtare, të drejtën e modelit, të drejtën e kalimit ose të drejtën tjetër të pronësisë intelektuale;

(d) shkel çdo të drejtë të besimit, të drejtën e privatësisë ose të drejtën sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave;

(e) përbëjnë këshilla nga pakujdesia ose përmbajnë ndonjë deklaratë neglizhencë;

(f) të përbëjë një nxitje për të kryer një krim, të ofrojë udhëzime për kryerjen e një krimi, ose të promovojë veprimtari kriminale;

(g) të jetë në mospërfillje të ndonjë gjykate, ose në shkelje të ndonjë urdhri gjykate;

(h) shkelin legjislacionin e urrejtjes racore ose fetare ose diskriminimit;

(i) të jetë blasfemues;

(j) të jetë në kundërshtim me legjislacionin e sekreteve zyrtare;

(k) të shkelë çdo detyrim kontraktual që i detyrohet çdo personi;

(l) përshkruaj dhunën;

(m) të jetë pornografike;

(n) me vetëdije të jetë i pavërtetë, i rremë, i pasaktë ose mashtrues;

(o) të përbëjë ose të përmbajë ndonjë udhëzim, këshillë ose informacion tjetër që mund të veprohet dhe mund të, nëse veprohet, të shkaktojë sëmundje, dëmtim ose vdekje, ose ndonjë humbje ose dëmtim tjetër;

(p) përbëjnë postë të bezdisshme;

(q) të jetë ofendues, mashtrues, mashtrues, kërcënues, abuziv, ngacmues, anti-social, kërcënues, i urryer, diskriminues ose inflamator

(r) shkelin SynergyExplorers.org Udhëzime për foruminOse

(s) shkaktojnë bezdi, shqetësim ose ankth të panevojshëm për çdo person.

11. Garanci të kufizuar

11.1 Synergy Explorers nuk garantojnë ose përfaqësojnë:

(a) tërësinë ose saktësinë e informacionit të botuar në SynergyExplorers.org;

(b) se materiali në SynergyExplorers.org është i azhurnuar; ose

(c) që SynergyExplorers.org ose ndonjë shërbim në faqen e internetit do të mbetet i disponueshëm.

11.2 Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë ose ndryshuar ndonjë ose të gjitha shërbimet tona të internetit, dhe për të ndaluar botimin e SynergyExplorers.org, në çdo kohë në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim ose shpjegim; dhe për të kursyer në masën e parashikuar shprehimisht ndryshe në këto terma dhe kushte, ju nuk do të keni të drejtë për asnjë kompensim ose pagesë tjetër me ndërprerjen ose ndryshimin e ndonjë shërbimi të faqes në internet, ose nëse ndalojmë botimin e SynergyExplorers.org.

11.3 Në masën maksimale të lejuar nga legjislacioni në fuqi dhe nënshtruar në Seksionin 12.1, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet dhe garancitë në lidhje me temën e këtyre termave dhe kushteve, SynergyExplorers.org dhe përdorimin e tij.

12. Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë

12.1 Asgjë në këto terma dhe kushte nuk do të:

(a) kufizojnë ose përjashtojnë çdo përgjegjësi për vdekjen ose dëmtimin personal që rezulton nga neglizhenca;

(b) kufizojë ose përjashtojë çdo përgjegjësi për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;

(c) kufizojë çdo detyrim në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose

(d) përjashtojë çdo detyrim që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

12.2 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë nen 12 dhe gjetkë në këto terma dhe kushte:

(a) i nënshtrohen Seksionit 12.1; dhe

(b) rregullojnë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga këto terma dhe kushte ose që lidhen me temën e këtyre termave dhe kushteve, duke përfshirë detyrimet që dalin në kontratë, në shkelje (përfshirë neglizhencën) dhe për shkeljen e detyrës ligjore, përveç në masën e parashikuar shprehimisht ndryshe në këto terma dhe kushte.

12.3 Në masën që SynergyExplorers.org dhe informacioni dhe shërbimet në faqen tonë të internetit ofrohen falas, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.

12.4 Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush në lidhje me humbjet që vijnë nga ndonjë ngjarje ose ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm.

12.5 Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush në lidhje me ndonjë humbje të biznesit, përfshirë (pa kufizim) humbjen ose dëmtimin e fitimeve, të ardhurave, të ardhurave, përdorimit, prodhimit, kursimeve të parashikuara, biznesit, kontratave, mundësive komerciale ose vullnetit të mirë.

12.6 Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush në lidhje me ndonjë humbje ose korrupsion të ndonjë të dhëne, baze të dhënash ose softueri.

12.7 Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush në lidhje me ndonjë humbje ose dëmtim të veçantë, indirekt ose pasues.

12.8 Ju pranoni që ne kemi një interes në kufizimin e përgjegjësisë personale të oficerëve dhe punonjësve tanë dhe, duke pasur parasysh atë interes, ju pranoni që ne jemi një entitet me përgjegjësi të kufizuar; ju pranoni që nuk do të paraqisni asnjë pretendim personalisht kundër oficerëve, administruesve të besuar të bamirësisë ose punonjësve tanë në lidhje me çdo humbje që vuani në lidhje me faqen e internetit ose këto terma dhe kushte (kjo natyrisht nuk do të kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë e vetë entiteti me përgjegjësi të kufizuar për veprimet dhe mosveprimet e zyrtarëve tanë, të besuarve të bamirësisë dhe punonjësve tanë).

13. Shkeljet e këtyre termave dhe kushteve

13.1 Pa paragjykuar të drejtat tona të tjera nën këto terma dhe kushte, nëse i shkelni këto terma dhe kushte në ndonjë mënyrë, ose nëse dyshojmë në mënyrë të arsyeshme që i keni shkelur këto terma dhe kushte në ndonjë mënyrë, ne mund të:

(a) t'ju dërgojë një ose më shumë paralajmërime zyrtare (ose jo);

(b) pezulloni përkohësisht hyrjen tuaj në SynergyExplorers.org;

(c) t'ju ndalojë përgjithmonë të keni qasje në SynergyExplorers.org;

(d) bllokoni adresën tuaj IP nga hyrja në SynergyExplorers.org;

(e) filloni veprime ligjore kundër jush, qoftë për shkelje të kontratës ose ndryshe; dhe / ose

(f) pezulloni ose fshini llogarinë tuaj në SynergyExplorers.org.

13.2 Nëse SynergyExplorers.org pezullon ose ndalon ose bllokon hyrjen tuaj në faqen tonë të internetit ose në një pjesë të faqes sonë të internetit, ju nuk duhet të ndërmerrni ndonjë veprim për të anashkaluar pezullimin ose ndalimin ose bllokimin e tillë (përfshirë krijimin pa kufizim dhe / ose përdorimin e një llogarie tjetër)

14. Variacioni

14.1 Ne mund t'i rishikojmë këto terma dhe kushte herë pas here.

14.2 Termat dhe kushtet e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e faqes sonë të internetit që nga data e botimit të termave dhe kushteve të rishikuara në faqen e internetit, dhe ju me këtë heq dorë nga çdo e drejtë që përndryshe mund të duhet të njoftoheni, ose të jepni pëlqim, për revizionet të këtyre termave dhe kushteve.

14.3 Nëse keni dhënë marrëveshjen tuaj të shprehur për këto terma dhe kushte, ne do të kërkojmë marrëveshjen tuaj të shprehur për çdo rishikim të këtyre termave dhe kushteve; dhe nëse nuk i jepni marrëveshjen tuaj të shprehur termave dhe kushteve të rishikuara brenda një periudhe që mund të specifikojmë, ne do të çaktivizojmë ose fshijmë llogarinë tuaj në SynergyExplorers.org, dhe ju duhet të ndaloni përdorimin e faqes së internetit.

15. detyrë

15.1 Ju pranoni me këtë që ne të mund të caktojmë, transferojmë, nënkontratë ose ndryshe të merremi me të drejtat dhe / ose detyrimet tona nën këto terma dhe kushte.

15.2 Ju nuk mund të caktoni, transferoni, nënkontratë ose përndryshe të merreni me pëlqimin tonë paraprak me shkrim me ndonjë nga të drejtat dhe / ose detyrimet tuaja nën këto terma dhe kushte.

16. Pjesshme

16.1 Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve përcaktohet nga ndonjë gjykatë ose autoritet tjetër kompetent të jetë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera do të vazhdojnë të jenë në fuqi.

16.2 Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme e këtyre termave dhe kushteve do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj do të fshihej, ajo pjesë do të konsiderohet e fshirë, dhe pjesa tjetër e dispozitës do të vazhdojë në fuqi.

17. Të drejtat e palëve të treta

17.1 Një kontratë nën këto kushte dhe kushte është për përfitimin tonë dhe përfitimin tuaj dhe nuk ka për qëllim të përfitojë ose të jetë e zbatueshme nga ndonjë palë e tretë.

17.2 Ushtrimi i të drejtave të palëve sipas një kontrate nën këto kushte dhe kushte nuk i nënshtrohet pëlqimit të ndonjë pale të tretë.

18. Gjithë marrëveshje

18.1 Në varësi të Seksionit 12.1, këto terma dhe kushte, së bashku me politikat dhe udhëzimet tona të tjera, do të përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin tuaj të SynergyExplorers.org dhe do të zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit.

19. Ligji dhe juridiksioni

19.1 Këto terma dhe kushte rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin e Skocisë.

19.2 Çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte do t'i nënshtrohet juridiksionit jo-ekskluziv të gjykatave të Skocisë.

20. Detajet tona

20.1 Synergy Explorers është një bamirësi e regjistruar në Skoci (SC049660). Ajo i nënshtrohet autoritetit të Zyrës së Rregullatorit të Bamirësisë Skoceze, e cila mund të gjendet në https://www.oscr.org.uk/.

20.2 Mund të na kontaktoni:

(a) me postë, në 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Mbretëria e Bashkuar;

(b) ose email, në [email mbrojtur].