Synergy Explorers

Nöjet med partnerskap

Under årtusendena har olika traditioner, många av dem distinkt sexpositiva, antecknat tillvägagångssätt till sex som gav råd om medveten, noggrann odling av sexuell energi för att förbättra och upprätthålla intima relationer, utöka medvetenheten och förbättra välbefinnandet.

Låter spännande? Gå med i vår utforskning ...

När två element närmar sig varandra på ett sådant sätt att omfattningen av vad de kan uppnå tillsammans vida överstiger summan av vad de skulle kunna uppnå var för sig, agerar de med Synergy.
RL Wing

Artiklar av intresse


SYNERGY - Boken

Synergy - Boken

Ladda ner ett utdrag från kapitel 1 helt gratis.

Synergy lovemaking ("Synergy") är en radikalt annorlunda, lekfull inställning till sex i intima relationer, en metod som du och en partner kan utforska för att se om det ger fördelar.