Synergy Explorers

Nöjet med partnerskap

Under årtusenden har olika traditioner, många av dem tydligt könspositiva, registrerade metoder för sex som gav råd om medveten, noggrann odling av sexuell energi för att förbättra och upprätthålla intima relationer, utöka medvetenheten och förbättra välbefinnandet.

Låter spännande? Gå med i vår utforskning ...

När två element närmar sig varandra på ett sådant sätt att omfattningen av vad de kan uppnå tillsammans överträffar det totala av vad de kunde uppnå separat, agerar de med Synergy.
RL Wing

Synergy - The Book

Ladda ner ett utdrag ur kapitel 1 helt gratis.

Synergy lovemaking ("Synergy") är en radikalt annorlunda, lekfull inställning till sex i intima relationer, en metod som du och en partner kan utforska för att se om det ger fördelar.

Artiklar av intresse