"เมื่อองค์ประกอบทั้งสองเข้าหากันในลักษณะที่ขอบเขตของสิ่งที่พวกเขาสามารถบรรลุร่วมกันนั้นเกินขอบเขตของสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้แยกจากกัน พวกเขากำลังดำเนินการกับ Synergy"

 

RL Wing

ซินเนอร์จี้คืออะไร

นักสำรวจผนึกกำลังจับมือกัน

ในช่วงพันปีที่ผ่านมาประเพณีต่าง ๆ หลายคนต่างก็มีเพศสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างชัดเจนมีการบันทึกแนวทางการมีเพศสัมพันธ์ที่แนะนำการปลูกฝังพลังงานทางเพศอย่างระมัดระวังเพื่อเสริมสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดขยายการรับรู้และปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

เสียงที่น่าสนใจ? เยี่ยม ประเพณี สำหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การวิจัยศึกษา สำหรับข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องและ  เริ่มต้นเลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเรียกดูของเรา บล็อก

นักสำรวจซินเนอร์จี้