นักสำรวจซินเนอร์จี้

ความสุขของการเป็นหุ้นส่วน

ในช่วงพันปีที่ผ่านมาประเพณีต่าง ๆ หลายคนต่างก็มีเพศสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างชัดเจนมีการบันทึกแนวทางการมีเพศสัมพันธ์ที่แนะนำการปลูกฝังพลังงานทางเพศอย่างระมัดระวังเพื่อเสริมสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดขยายการรับรู้และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

เสียงที่น่าสนใจ? เข้าร่วมการสำรวจของเรา ...

เมื่อองค์ประกอบสองอย่างเข้าหากันในลักษณะที่ขอบเขตของสิ่งที่พวกเขาสามารถบรรลุร่วมกันได้ไกลเกินกว่าจำนวนทั้งหมดของสิ่งที่พวกเขาสามารถบรรลุแยกจากกันพวกเขากำลังทำหน้าที่ร่วมกับซินเนอร์จี้
RL Wing

บทความที่น่าสนใจ


SYNERGY - หนังสือ

ซินเนอร์จี้ - The Book

ดาวน์โหลดข้อความที่ตัดตอนมาจากบทที่ 1 ฟรีอย่างสมบูรณ์

การร่วมแรงร่วมใจ (“ การทำงานร่วมกัน”) เป็นวิธีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและขี้เล่นกับเพศสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดวิธีการที่คุณและพันธมิตรสามารถ สำรวจเพื่อดูว่ามันให้ประโยชน์