Які ефекти опіоїдів на мозок після клімаксу?

Ендогенна опіоїдна система складається з 3 сімейств опіоїдних пептидів, β-ендорфінів, енкефалінів і динорфінів, та їх рецепторів. Опіоїдні пептиди та їх рецептори мають широке, але вибіркове поширення в центральній і периферичній нервовій системах. Вони особливо зустрічаються в ланцюгах, які беруть участь у модуляції болю, винагороді, реакції на стрес і автономному контролі.

Вважається, що один клас опіоїдів (ендорфінів) особливо пов’язаний із відчуттям ейфорії під час сексу, тоді як два інші класи відіграють роль у пригніченні сексуального потягу та вивільненні дофаміну.

Дослідження тварин

Активація мю-опіоїдних рецепторів у медіальній преоптичній області після копуляції у самців щурів

Різна кількість еякуляторної активності, природна поведінка, що приносить винагороду, індукують інтерналізацію мю- і дельта-опіоїдних рецепторів у вентральній області щурів.

Ендогенна опіоїдна нейропластичність дофамінергічних нейронів у вентральній тегментальній області впливає на природну і опіатну винагороду

Ендогенні опіоїди опосередковують сексуальне пригнічення, але не гіперчутливість до ліків, спричинену сексуальним насиченням у самців щурів

Докази змін вмісту енкефаліну в мозку, пов'язаних із сексуальною діяльністю самця щурів

Участь ендогенних опіоїдергічних нейронів у модуляції секреції пролактину у відповідь на спарювання у самки щура.

Шлях IRS2-Akt у нейронах дофаміну середнього мозку регулює поведінкові та клітинні реакції на опіати

Спричинена опіатами молекулярна та клітинна пластичність вентральної тегментальної області та катехоламінових нейронів головного мозку

Щільність і розподіл опіоїдних рецепторів і β-арестину2 змінюються після статевого досвіду в вентральній області щурів-самців

Мезолімбічна система бере участь у індукованому налтрексоном усуненні сексуального виснаження: протилежні ефекти внутрішньовенного введення налтрексону на копуляцію самців щурів із сексуальним досвідом і сексуально виснаженими