I-Synergy Explorerrs

Ubumnandi bokubambisana

Eminyakeni eyinkulungwane, amasiko ahlukahlukene, iningi lawo libonisa ucansi ngokweqile, izindlela ezirekhodiwe kwezocansi eziyalela ukuthi ukutshala ngokucophelela, ukuhlinzekela ngokucophelela amandla obucansi ukuqinisa nokusimamisa ubudlelwane obusondelene, ukukhulisa ukuqwashisa nokwenza ngcono impilo.

Umsindo uyamangaza? Joyina ukuhlola kwethu ...

Lapho izinto ezimbili zisondela komunye ngendlela yokuthi ubukhulu bokuthile abangakufinyelela ndawonye kwedlula kude ingqikithi yalokho abangakufeza ngokwehlukana, basebenza neSynergy.
I-RL Wing

ISynergy - Incwadi

Landa okucashunwe kusahluko 1 mahhala.

Ukwenza uthando lwesi-Synergy (“Synergy”) kuyindlela ehlukile yokudlalwa kwezocansi ebudlelwaneni obusondelene, indlela wena nomlingani ongayenza hlola ukuze ubone ukuthi kuyayikhipha yini inzuzo.

Imibhalo ezithakazelayo