"İki element bir-birinə elə yaxınlaşdıqda, onların birlikdə əldə edə biləcəklərinin miqyası ayrı-ayrılıqda əldə edə biləcəklərinin cəmindən qat-qat artıq olarsa, onlar Synergy ilə hərəkət edirlər."

 

RL qanadı

Synergy nədir?

Synergy Explorers

Minilliklər boyu müxtəlif adət-ənənələr, onlardan bir çoxu cinsiyyətə müsbət yanaşan, intim münasibətləri inkişaf etdirmək və davam etdirmək, şüurunuzu genişləndirmək və rifahın yaxşılaşdırılması üçün cinsi enerjinin şüurlu, diqqətli yetişdirilməsini tövsiyə edən cinsiyyətə qeydə alınmış yanaşmalar. 

Maraqlı səslənir? ziyarət edin Ənənələr tarixi məlumat üçün tədqiqat müvafiq tapıntılar üçün və  Başlayın daha çox üçün. Və ya bizim blog.

Synergy Explorers