"Эки элемент бири-бирине жакындай тургандай кылып, алар бирге жетише ала турган нерселердин көлөмү өз-өзүнчө жетүү мүмкүн болгон нерселердин жалпысынан алда канча ашып кетсе, алар Synergy менен аракеттенишет."

 

RL Wing

Синергия деген эмне?

Synergy Explorers

Миңдеген жылдар бою ар кандай каада-салттар, алардын көпчүлүгү сексуалдык позитивдүү, жыныстык мамилелерди өркүндөтүү жана сактоо, аң-сезимди кеңейтүү жана бейпилдикти жакшыртуу үчүн сексуалдык энергияны этияттык менен, этияттык менен өстүрүүнү сунуш кылган мамилелер. 

Кызыксызбы? Visit адаттар, каада-салттар тарыхый маалымат үчүн, изилдөө тиешелүү жыйынтыктар үчүн, жана  Баштоо көбүрөөк үчүн. Же биздин блог.

Synergy Explorers