"Xa izinto ezimbini zisondela enye kwenye ngendlela yokuba umda wento abanokuyifeza kunye ungaphezulu kwento abanokuyifeza ngokwahlukeneyo, basebenza kunye neSynergy."

 

Iphiko le-RL

Yintoni uSynergy?

Abahloli bamazwe abaseSyria

Kwisithuba seminyaka eliwaka, izithethe ezahlukeneyo, uninzi lwazo luluhlobo olufanelekileyo ngokwesini, iindlela ezirekhodiweyo zesini ezacebisa ukuba zikhulise ngamandla, ukukhulisa ngononophelo amandla esini ukukhulisa nokugcina ubudlelwane obusondeleyo, ukwandisa ulwazi kunye nokuphucula impilo. 

Isandi sibangel' umdla? Ndwendwela amasiko ngolwazi lwembali, Research ngeziphumo ezifanelekileyo, kunye  qalisa ngakumbi. Okanye ukhangele eyethu blog.

Abahloli bamazwe abaseSyria