Abahloli bamazwe abaseSyria

Ulonwabo lwentsebenziswano

Kwisithuba seminyaka eliwaka, izithethe ezahlukeneyo, uninzi lwazo luluhlobo olufanelekileyo ngokwesini, iindlela ezirekhodiweyo zesini ezacebisa ukuba zikhulise ngamandla, ukukhulisa ngononophelo amandla esini ukukhulisa nokugcina ubudlelwane obusondeleyo, ukwandisa ulwazi kunye nokuphucula impilo.

Ngaba iyavakala? Joyina uphando lwethu ...

Xa izinto ezimbini zisondela kwenye ngendlela yokuba umda woko banokukufikelela ndawonye udlula kude inani lilonke abanokukuphumla ngokwahlukeneyo, benza ngokungqinelana.
Iphiko le-RL

Amanqaku emidla


I-SYNERGY-Incwadi

Isyria - Incwadi

Khuphela isicatshulwa kwisahluko 1 simahla.

Ukwenza uthando phakathi kwabantu (Synergy lovemaking) (“Synergy”) yindlela eyahlukileyo yokudlala eyabelana ngesondo kubudlelwane obusondeleyo, indlela wena neqabane lakho elinokuthi nayo Khangela ukuze ubone ukuba izibonelelo ziyafumaneka na.