Khám phá sức mạnh tổng hợp

Niềm vui của sự hợp tác

Trải qua hàng thiên niên kỷ, nhiều truyền thống khác nhau, nhiều trong số đó có những cách tiếp cận tích cực về tình dục, ghi lại các cách tiếp cận tình dục khuyên có ý thức, tu luyện cẩn thận năng lượng tình dục để tăng cường và duy trì các mối quan hệ mật thiết, mở rộng nhận thức và cải thiện phúc lợi.

Âm thanh hấp dẫn? Tham gia khám phá của chúng tôi ...

Khi hai yếu tố tiếp cận nhau theo cách mà phạm vi của những gì họ có thể đạt được cùng nhau vượt xa tổng số những gì họ có thể đạt được một cách riêng biệt, họ đang hành động với Synergy.
Cánh RL

Bài viết quan tâm


SYNERGY - Cuốn sách

Sức mạnh tổng hợp - Cuốn sách

Tải xuống một đoạn trích từ chương 1 hoàn toàn miễn phí.

Làm tình với Synergy (Hồi Synergy Hồi) là một cách tiếp cận hoàn toàn khác, vui tươi về tình dục trong các mối quan hệ thân mật, một cách tiếp cận mà bạn và đối tác có thể khám phá để xem nếu nó mang lại lợi ích.