"Khi hai yếu tố tiếp cận nhau theo cách mà phạm vi những gì chúng có thể đạt được cùng nhau vượt xa tổng số những gì chúng có thể đạt được một cách riêng biệt, chúng đang hành động với Sức mạnh Tổng hợp."

 

Cánh RL

Sức mạnh tổng hợp là gì?

Khám phá sức mạnh tổng hợp

Trải qua hàng thiên niên kỷ, nhiều truyền thống khác nhau, nhiều trong số đó có những cách tiếp cận tích cực về tình dục, ghi lại các cách tiếp cận tình dục khuyên có ý thức, tu luyện cẩn thận năng lượng tình dục để tăng cường và duy trì các mối quan hệ mật thiết, mở rộng nhận thức và cải thiện phúc lợi. 

Âm thanh hấp dẫn? Chuyến thăm Truyền thống để biết thông tin lịch sử, Nghiên cứu cho những phát hiện có liên quan, và  Bắt Đầu để biết thêm. Hoặc duyệt của chúng tôi blog.

Khám phá sức mạnh tổng hợp