Explorers synergy

Kënaqësia e partneritetit

Gjatë mijëvjeçarëve, tradita të ndryshme, shumë prej tyre në mënyrë të qartë seksuale, kanë regjistruar qasje ndaj seksit që këshillonin kultivim të vetëdijshëm, të kujdesshëm të energjisë seksuale për të forcuar dhe mbajtur marrëdhënie intime, për të zgjeruar vetëdijen dhe për të përmirësuar mirëqenien.

Tinguj intrigues? Bashkohuni me eksplorimin tonë ...

Kur dy elementë i afrohen njëri-tjetrit në atë mënyrë që shtrirja e asaj që ata mund të arrijnë së bashku tejkalon totalin e asaj që mund të arrinin veçmas, ata po veprojnë me Synergy.
Krahu RL

Artikujt e interesit


SINERGJIA - Libri

Sinergji - Libri

Shkarkoni një fragment nga kapitulli 1 plotësisht falas.

Dashuria sinergjike ("Synergy") është një qasje rrënjësisht e ndryshme, e këndshme ndaj seksit në marrëdhëniet intime, një qasje që ju dhe partneri mund të eksploroni për të parë nëse jep përfitime.