"Kur dy elementë i afrohen njëri-tjetrit në atë mënyrë që shtrirja e asaj që ata mund të arrijnë së bashku tejkalon shumë totalin e asaj që mund të arrinin veçmas, ata veprojnë me Synergy."

 

Krahu RL

Farë është sinergjia?

hulumtuesit e sinergjisë duart në zemër

Gjatë mijëvjeçarëve, tradita të ndryshme, shumë prej tyre në mënyrë të qartë seksuale, kanë regjistruar qasje ndaj seksit që këshillonin kultivim të vetëdijshëm, të kujdesshëm të energjisë seksuale për të forcuar dhe mbajtur marrëdhënie intime, për të zgjeruar vetëdijen dhe për të përmirësuar mirëqenien. 

Tingëllon intrigues? Vizitoni Dije për informacion historik, hulumtim për gjetjet përkatëse, dhe  Filloni tani për më shumë. Ose shfletoni tonën blog.

Explorers synergy